රාත්‍රි මෙහෙයුම් සහායක-කෝට්ටේ - Koombiyo Delivery (Pvt) Ltd

This is a free web service and information center to help unemployment in Sri Lanka. If you have any complaint or information correction please send us email to [email protected]

රාත්‍රි මෙහෙයුම් සහායක-කෝට්ටේ - Koombiyo Delivery (Pvt) Ltd

Date Posted: May 24, 2021

Job Description

රාත්‍රි මෙහෙයුම් සහායකදිවයින පුරා බෙදාහැරීමේ සමාගමකට රාත්‍රි මෙහෙයුම් සහායක තනතුර සදහා බදවා ගැනීම් සිදුකරනු ලැබේ…..• ඔබත් වයස අවු 18-35 ත් අතර අයෙකු නම් ඔබටයි මේ අවස්ථාව....• පලපුරුද්ද අවශ්‍ය නොවේ..• රැකියාවේ ස්වාභාවය වන්නේ සේවාදායකයින්ගේ ප්‍රවාහන භාණ්ඩ නිසිලෙස විවිධ ප්‍රදේශ අනුව වෙන්කිරීමය.• වැඩ කරන වේලාවන් වන්නේ සතියේ දින 5 පමණක් වන අතර වේලාව ප.ව 6.00 - පෙ.ව. 3.00 දක්වා පමණි.• පලපුරුදු නිළධාරීන් සදහා ඉහළ වැටුප්ඉහල වැටුප් සමගින් තවත් සුවිශේෂී වරප්‍රසාද..☞ ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලු ඔබ , අදම අපගේ පහත අංකයට අමතන්න. read more

Sign in and Apply or Register with us

Skills Required

Related Jobs

Job Detail

 • Location
  , Sri Lanka
 • Company
 • Phone
  *******
 • Email
  *******
 • Type
  Full Time/Permanent
 • Shift
  First Shift (Day)
 • Career Level
 • Positions
  1
 • Experience
 • Gender
  Any
 • Degree
 • Apply Before
  Oct 08, 2021

Join Our Sosial Media

Google Map .